Skip Navigation LinksHaberler

Haberler

ÖĞRENCİ SAĞLIK RAPORU VE ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRMESİ

ÖĞRENCİ SAĞLIK RAPORU VE ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRMESİ

Yabancı öğrenci, T.C Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alacağı, tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HCV-HİV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya lab. Tetkik sonuç tarihi kayıt tarihini 2 ay geçmemek kaydıyla) öğrenci otomasyon sistemine PDF  formatında yükleyecektir.Yükleme işlemi bittikten sonra onay için bölge  Devlet Hastanelerine gitmeleri ve raporlarını teslim etmeleri gerekmemektedir. Eğitim aldığı bölgedeki Devlet hastanesi sağlık raporları birimi yüklenen sağlık raporunu değerlendirip işlemin devam etmesini sağlayacaktır. Laboratuvar tetkik sonucu KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nde belirtilen tek hekim raporu ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak, Bakanlığın ilave tetkik isteyeceği durumlarda Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecekler. Sağlık Raporu olmayan öğrenciler, sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır.

 2. Sağlık Sigortası:

KKTC Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan 8/2012 Sağlık Fonu Yasası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğrenim kurumlarına kayıt yaptıran ve öğrenimine devam eden ve öğrenci izni alacak olan yabancı (TC ve Diğer Ülke) uyruklu her öğrenci asgari ücretin %10’u (yüzde onu) kadar olan ödeneği, Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırımı yaptıktan sonra diğer bir aşama için otomasyon sistemi öğrenciyi yönlendirecektir. Bu yasa tahtında prim ödeyen yabancı öğrenciler, primi ödenen yıl için devletin kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

 3.Sağlık Hizmetlerinin Sunumu :

Sağlık hizmeti almak amacı ile Devlet hastanelerimize başvuran öğrencilerimiz Devlet hastanelerinde bulunan uygulamamız sebebi ile yanlarında öğrenci kimliği ve/veya kimlik kartı bulundurmaları gerekmektedir.Prim yatırımı yapan her öğrenci aşağıda belirtilmiş olan kapsamlarda devlet hastanelerimizde hizmet alabileceklerdir.Prim ödemesini henüz yapmamış olan öğrencilerimiz Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Prim ödemesi yapan öğrenciler Devlet hastanelerimizde bulunan otomasyon sisteminde düzenli olarak güncellenecektir.

4.Sağlık Sigortası Kapsamı:

Sağlık sigortasından faydalanabilmek için ilgili kişinin başvurduğu birime öğrenci  kimliğinin veya Kimlik Kartını ibraz etmesi ve Zorunlu sağlık sigortası primini yatırmış olması gerekmektedir. Zorunlu Sağlık sigortası kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

  1. Acil durumlar dışında öğrenci kimlik ibrazı yapmayan ve sağlık sigortası prim yatırımı olmayan öğrenci bu sigorta kapsamında yer alan hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanamayacaktır.
  2. Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerdeki acil hizmetlerinden ücretsiz yararlanır.
  • Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerdeki polikliniklerdeki muayene ve teşhis(Laboratuvar / Röntgen) hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. Ancak ileri görüntüleme (MRI / Tomografi) ilaç ve tedavi için gerekli diğer preparat ücretleri öğrenci tarafından ödenecektir.

  • Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı diş polikliniklerinde diş çekme ve dolgu hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.

  • Prim ödemesi yapan her öğrenci K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı bağlı tüm hastanelerdeki rutin büyük ve küçük operasyon hastanede kalması durumunda yatılı hizmetlerden veya yattığı sürece ilaç ve tedavi için gerekli diğer preparatlardan ücretsiz olarak yararlanacaktır.

  • Yukarıda değinenler dışında talep edilecek hizmetlerde tam ücret tahsil edilecektir.

Tüm Haberleri Göster Yayınlanma Tarihi
25 Eylül 2019